اخراج از زمین فوتبال به خاطر حجاب

يک دختر مسلمان يازده ساله در پی امتناع از برداشتن حجاب خود در جريان يک مسابقه فوتبال محلی در ايالت کبک کانادا، از زمين مسابقه اخراج شده است.

داور اين مسابقه، که خود نيز مسلمان است، از اسمحان منصور يازده ساله خواسته حجابش را هنگام ورود به زمين از سر بردارد، چون از اين بيم داشته که منصور در اثر کشيده شدن روسری اش در طول بازی خفه شود.

منصور از برداشتن حجاب خود امتناع کرده و داور نيز اجازه حضور در زمين را به او نداده است. در پی اين اقدام اعضای تيم نپيان، که منصور عضو آن است، اقدام به ترک زمين و تحريم مسابقات کرده اند. چهار تيم ديگر نيز به اين تيم پيوستند.

مقامات فوتبال ايالت کبک اعلام کرده اند اخراج اين دختربچه مورد تأييد اين مقامات قرار خواهد گرفت، مگر آنکه فيفا مقررات خود را در مورد لباس بازيکنان تغيير مان يازده ساله در پی امتناع از برداشتن حجاب خود در جريان يک مسابقه فوتبال محلی در ايالت کبک کانادا، از زمين مسابقه اخراج شده است.

داور اين مسابقه، که خود نيز مسلمان است، از اسمحان منصور يازده ساله خواسته حجابش را هنگام ورود به زمين از سر بردارد، چون از اين بيم داشته که منصور در اثر کشيده شدن روسری اش در طول بازی خفه شود.

منصور از برداشتن حجاب خود امتناع کرده و داور نيز اجازه حضور در زمين را به او نداده است. در پی اين اقدام اعضای تيم نپيان، که منصور عضو آن است، اقدام به ترک زمين و تحريم مسابقات کرده اند. چهار تيم ديگر نيز به اين تيم پيوستند.

مقامات فوتبال ايالت کبک اعلام کرده اند اخراج اين دختربچه مورد تأييد اين مقامات قرار خواهد گرفت، مگر آنکه فيفا مقررات خود را در مورد لباس بازيکنان تغيير

/ 0 نظر / 5 بازدید