مطالبه ای برای سفر دولت؛بخش آب شاه کلید قفل بیکاری لرستان /

552 میلی متر بارندگی در استان آبخیز لرستان

علیرضا الماسوندی در نشست خبری با رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: استان لرستان به متوسط بارندگی 552 میلی متر جزء سومین استانهای پرآب کشور محسوب می شود.

الماسوندی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، عنوان کرد: خوشبختانه اعتبارات حوزه آب لرستان در قالب برنامه چهارم رشد فزاینده ای داشت به طوریکه در سالهای 86 و 87 اعتبارات این استان زیر 30 میلیارد تومان بود در حالیکه با توجه ویژه دولت این اعتبار در سالجاری به 100 میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به رشد 300 درصد اعتبارات بخش آب لرستان در سالجاری، یادآور شد: اعتبارات استان لرستان یال آینده نیز از جهش خوبی برخوردار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به تدوین بودجه حوزه آب برای سال 90، عنوان کرد: رشد خوبی برای لرستان در بودجه سال آینده دیده شده است که پس از تصویب در مجلس اعلام عمومی خواهد شد.

برنامه های شرکت مدیریت منابع آب برای توسعه شبکه های آبیاری لرستان

الماسوندی با اشاره به برنامه های این شرکت برای توسعه شبکه های آبیاری زهکشی و شبکه های اصلی و فرعی در استان، ابراز امیدواری کرد که حرکات خوبی در سال 90 در بخش آب استان اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن 6 سد مخزنی در استان لرستان، خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این سدهای مخزنی 320 میلیون مترمکعب به ظرفیت تنظیم آب استان اضافه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به در دست مطالعه بودن 15 سد دیگر در این استان، یادآور شد: همچنین در زمینه طرح های توسعه برق آبی نیز پروژه های قابل توجهی برای لرستان پیش بینی شده است.

الماسوندی به احداث بلندترین سد بتنی دو قوسی دنیا در لرستان اشاره کرد و گفت: احداث سد بختیاری با طول بیش از 320 متر در استان لرستان یکی از پروژه مهم برق آبی در این حوزه است.

وی همچنین به روند عملیات اجرایی سد تنگ معشوره اشاره کرد و بیان داشت: عملیات راه دسترسی این سد بزرگ نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: با بهره برداری از سد تنگ معشوره 31 هزار هکتار از اراضی این منطقه آبیاری خواهد شد.

وی به احداث سد بزرگ رودبار در لرستان نیز اشاره کرد و گفت: مسئله فاینانس این پروژه نیز حل شده است که امید می رود به زودی عملیات اجرایی آن با قوت هر چه بیشر ادامه یابد.

اراضی آبی لرستان به 450 هزار هکتار می رسد

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از شناسایی 39 سد مخزنی در استان برای مطالعه خبر داد و بیان داشت: امید می رود این سدهای مخزنی نیز در طول برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا برسند.

الماسوندی با اشاره به وجود 800 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان لرستان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از این میزان اراضی کشاورزی تنها 200 هزار هکتار آبی است که برنامه داریم در مدت برنامه پنجم توسعه 250 هزار هکتار دیگر از اراضی آستان را با تامین آب و شبکه مورد نیاز تبدیل به آبی کنیم.

وی با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهوری در راستای تسریع در اجرای شبکه های درجه 1، 2، 3 و 4، تصریح کرد: امید می رود با توسعه شبکه های آبیاری در پایان برنامه پنجم توسعه میزان اراضی آبی لرستان به 450 هزار هکتار برسد.

ظرفیت ایجاد 125 هزار شغل مستقیم در حوزه آب لرستان

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: با بهره برداری از شبکه های آبیاری و توسعه اراضی کشاورزی لرستان بیش از 125 هزار شغل مستقیم در استان ایجاد خواهد شد.

الماسوندی ادامه داد: با تحقق اشتغال برای این افراد وضعیت معیشتی جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در استان نیز تامین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برای آبی کردن 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی در لرستان و تحقق 125 هزار شغل در ان استان اعتباری بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان نیاز است.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به نشست های برگزاری شده در این زمینه، عنوان کرد: در نشستی که با مسئولان لرستان داشتیم قرار شد حدود 40 هزار هکتار شبکه اصلی و 20 هزار شبکه فرعی آبیاری در استان طی سال آینده اجرایی شود.

ضرورت توجه ویژه در سفر سوم دولت برای تامین اعتبار شبکه های آبیاری

این سخنان در حالی مطرح می شود که ایجاد 120 هزار شغل در استان لرستان به عنوان یکی از مصوبات کارگروه توسعه لرستان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری به تصویب رسید ولی جزئیات این مصوبه و اعتبارات آن مورد توجه قرار نگرفت.

با این اوصاف به نظر می رسد یکی از مطالباتی که مسئولین استان لرستان در سفر سوم هیئت دولت باید به دنبال آن باشد گنجاندن این مصوبه در مصوبات سفر رئیس جمهوری است تا زمینه تامین اعتبارات این مصوبه حیاتی هر چه سریعتر فراهم شود.

در صورت عنایت ویژه دولت عدالت محور در سفر سوم و تامین اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی توسعه شبکه های آبیاری و اراضی کشاورزی لرستان شاهد تحولی شگرف در این حوزه و همچنین ایجاد 125 هزار شغل مستقیم و تامین معیشت 600 هزار نفر خواهیم بود.

امید می رود با تصویب این مصوبه در سفر سوم دولت تحقق ظرفیت اشتغال حوزه آب و خاک استان لرستان در بازه زمانی کمتر از 5 سال برنامه پنجم توسعه رنگ عملیاتی شدن به خود بگیرد تا یکی از مهم ترین دغدغه های استان لرستان یعنی بیکاری تا حدودی مرتفع شود.

.......................................

گزارش: صدیقه حسینی

/ 0 نظر / 6 بازدید