جاری شدن سیل در دلفان، سلسله، کوهدشت و پلدختر

سیل لرنا:بارش شدید باران و جاری شدن سیل به خانه های روستایی و تاسیسات زیربنایی دلفان، الشتر، پلدختر و کوهدشت خسارت وارد کرد. تعدادی از خانه های روستاهای دهستان نورعلی دلفان تخریب شد. و راه ارتباطی 20 روستای دهستان ایتی وند دلفان مسدود شده است. 44 میلیارد ریال خسارت به سلسله وارد شد. مردم بخش طرحان کوهدشت را مجبور به ترک خانه های خود شدند و بخش هایی از شهر پلدختر دچار آبگرفتگی شد.

در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل راه ارتباطی 20 روستای دهستان ایتی وند غربی در شهرستان دلفان مسدود شده است که هم اکنون گروههای اداره راه و ترابری درگردنه تنگ پری مشغول بازگشایی این محور هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ولی پوری فرماندار شهرستان دلفان در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه این شهرستان جمعیت منطقه ر را 2هزار نفراعلام کرد وگفت همچنین دراثرجاری شدن سیلاب در دهستان چواری بخش مرکزی شهرستان دلفان 30 راس گوسفند تلف شد.

تعدادی از خانه های روستاهای دهستان نورعلی این شهرستان دیشب در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل تخریب شدکه کارشناسان ستاد حوادث وسوانح غیر مترقبه این شهرستان درحال بررسی میزان خسارت هستند.

فرماندار شهرستان سلسله هم از واردآمدن 44 میلیارد ریال خسارت به این شهرستان خبر داد.

حسنوند در جلسه امروز ستاد حوادث و وسوانح غیر مترقبه این شهرستان گفت: این خسارت در اثر بارش شدید باران وجاری شدن سیل به بخش های کشاورزی،دامپروری، مزارع پرورش ماهی خانه های روستایی و تاسیسات زیربنایی این شهرستان وارد شده است.

در 24 ساعت گذشته در الشتر 42 و در نورآباد 36 میلی متر باران باریده است .

در اثر بارش باران همچنین بخش هایی از شهر پلدختر دچار آبگرفتگی شد.

بارش شدید باران همچنین دیشب مردم بخش طرحان شهرستان کوهدشت را مجبور به ترک خانه کرد.

در پی بارش شدید باران که ساعتها ادامه داشت آب وارد خانه های مسکونی مردم شد و به ساختماها و وسایل زندگی آنان خسارت زد.

سیل و آبگرفتگی در لرستان خوشبختانه خسارت جانی نداشته است. 

بارش شدید باران و جاری شدن سیل به خانه های روستایی و تاسیسات زیربنایی دلفان، الشتر، پلدختر و کوهدشت خسارت وارد کرد. تعدادی از خانه های روستاهای دهستان نورعلی دلفان تخریب شد. و راه ارتباطی 20 روستای دهستان ایتی وند دلفان مسدود شده است. 44 میلیارد ریال خسارت به سلسله وارد شد. مردم بخش طرحان کوهدشت را مجبور به ترک خانه های خود شدند و بخش هایی از شهر پلدختر دچار آبگرفتگی شد.

در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل راه ارتباطی 20 روستای دهستان ایتی وند غربی در شهرستان دلفان مسدود شده است که هم اکنون گروههای اداره راه و ترابری درگردنه تنگ پری مشغول بازگشایی این محور هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ولی پوری فرماندار شهرستان دلفان در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه این شهرستان جمعیت منطقه ر را 2هزار نفراعلام کرد وگفت همچنین دراثرجاری شدن سیلاب در دهستان چواری بخش مرکزی شهرستان دلفان 30 راس گوسفند تلف شد.

تعدادی از خانه های روستاهای دهستان نورعلی این شهرستان دیشب در اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل تخریب شدکه کارشناسان ستاد حوادث وسوانح غیر مترقبه این شهرستان درحال بررسی میزان خسارت هستند.

فرماندار شهرستان سلسله هم از واردآمدن 44 میلیارد ریال خسارت به این شهرستان خبر داد.

حسنوند در جلسه امروز ستاد حوادث و وسوانح غیر مترقبه این شهرستان گفت: این خسارت در اثر بارش شدید باران وجاری شدن سیل به بخش های کشاورزی،دامپروری، مزارع پرورش ماهی خانه های روستایی و تاسیسات زیربنایی این شهرستان وارد شده است.

در 24 ساعت گذشته در الشتر 42 و در نورآباد 36 میلی متر باران باریده است .

در اثر بارش باران همچنین بخش هایی از شهر پلدختر دچار آبگرفتگی شد.

بارش شدید باران همچنین دیشب مردم بخش طرحان شهرستان کوهدشت را مجبور به ترک خانه کرد.

در پی بارش شدید باران که ساعتها ادامه داشت آب وارد خانه های مسکونی مردم شد و به ساختماها و وسایل زندگی آنان خسارت زد.

سیل و آبگرفتگی در لرستان خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.

مورخ:  12 آبان 1388

/ 0 نظر / 49 بازدید