لرستان در توليد سيب زميني جايگاه سوم كشور را داراست

 

 به گزارش ايرنا :مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت: اين استان با توليد بيش از ‪ ۱۲۰‬هزار تن سيب زميني در سال، مقام سوم كشور را در توليد اين محصول دارد.

"عظيم دادگر"  از آغاز برداشت سيب زميني در سطح چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬هكتار اراضي زير كشت اين محصول در هفته جاري خبر داد.

وي پيش بيني كرد، امسال ‪ ۱۲۵‬هزار تن سيب زميني در اين استان برداشت شود كه در صورت تحقق، درمقايسه با سال زراعي گذشته چهار درصد رشد خواهد داشت.

دادگر افزايش سطح زير كشت سيب زميني ، نظارت كارشناسان و مهندسان ناظر امور زراعي، بكارگيري روشهاي نوين و شرايط اقليمي مناسب را از عوامل افزايش توليد اين محصول در استان عنوان كرد.

مدير زراعت جهادكشاورزي لرستان متوسط توليد سيب زميني در هر هكتار را در اين استان، ‪ ۲۸‬تن اعلام كرد.

لرستان داراي ‪ ۸۰۰‬هزار هكتار اراضي كشاورزي است.

/ 0 نظر / 5 بازدید