مجوز انتشار 20 نشریه در استان لرستان صادر شد

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار هفته‌نامه «آفتاب شهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فریبا سلیمانی»، هفته‌نامه

«حرف حق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا ثلاثی»

، هفته‌نامه «طراحی ساختمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احسان نیازی»،

 هفته‌نامه «عصر لرستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی اکبر رضائی بیرانوند»،

هفته‌نامه «لرستان سلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زینب سپهوند» 

 هفته‌نامه «نگین اشترانکوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خدیجه بیرانوند»

 دو هفته‌نامه «اعتلای لرستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی قدرت نجفی»

 دو هفته‌نامه «باختر زمین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نجف مهدی پور»

 دو هفته‌نامه «بانگ اساطیر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خسرو پرویزپور»

 دو هفته‌نامه «بیان لر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدجعفر ایرانی»

دوهفته‌نامه «پیش آهنگ» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرسول تقوائی»،

 دو هفته‌نامه «طلوع ورزش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیامک باقریان»

 دو هفته‌نامه «مبشر صبح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مقداد بهاروند احمدی»

ماهنامه «آفتاب رومشگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجتبی پادروند»

 ماهنامه «بانوی زاگرس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه نعمت پوری اسدآباد»

 ماهنامه «بروجرد (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سمیه امینی»

ماهنامه «ندای مدیریت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد ناصر بابائی»

 ماهنامه «نسیم دلفان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بتول رحمتیان» 

 فصلنامه «خوشه سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «چنگیز ابراهیمی» موافقت شد

/ 0 نظر / 7 بازدید