حکم جدید دانشگاه علوم پزشکی برای محمدرضا خاتمی

حکم جدید دانشگاه علوم پزشکی برای محمدرضا خاتمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران حکم مسئولیت جدیدی برای محمدرضا خاتمی دبیر کل سابق مشارکت صادر کرد.
 

به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، اکبر فتوحی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی روزهای گذشته در حکمی محمد رضا خاتمی را به عنوان عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی منصوب کرده است. 

این حکم مسئولیت برای مدت 2 سال دارای اعتبار خواهد بود. 

محمدرضا خاتمی برادر سیدمحمد خاتمی است که در لندن فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری دریافت کرده است.

 این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت که چند سالی نیز دبیرکلی حزب مشارکت را بر عهده داشت در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم چند روزی بازداشت شده بود. 

/ 0 نظر / 4 بازدید