عکس پدر بی رحم!

مرد چینی که قصد داشت اول دختر 2 ساله خود و سپس خود را از طبقه هشتم یک ساختمان به پایین پرت کند دستگیر شد.
البته این خودکشی نافرجام همراه با صحنه های بسیار دلخراش و ناراحت کننده ای بود. اول مرد چینی دختر خود را عریان می کند و او را از پنچره آویزان می کند. سپس تنه دختر 2 ساله رابر روی پنجره قرار می دهد که خوشبختانه یکی از نیروهای امداد ( پلیس ) فوراً خودش را سمت پنجره می رساند و دختر را در آغوش می کشد و پدر این دختر سعی می کند دخترش را از دست پلیس پس بگیرد.
هنگامی که پدر دخترش را در دست پلیس می بیند سعی می کند که خودش را از طبقه هشتم به پایین پرت کند که با ممانعت پلیس روبرو می شود و دیگر ماموران وارد ساختمان می شوند و پدر دختر را دستگیر می کنند.

http://96.0.54.242/tab/20090808309381478.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309381371.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309381411.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309384821.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309383661.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309384797.jpg

http://96.0.54.242/tab/20090808309383620.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید